Blog

dog-7619727_1280

Choroby układu moczowego - zaburzenia oddawania moczu (dysuria), częstomocz, bolesne oddawanie moczu (stranguria) cz. XIV

Rzeczywista hemoglobinuria powstaje w konsekwencji wewnątrznaczyniowego rozpadu erytrocytów i uwolnienia hemoglobiny do osocza. Zaburzeniu temu zazwyczaj towarzyszą inne nieprawidłowości kliniczne, jak bladość błon śluzowych, przyspieszone oddechy lub przyspieszona praca serca, a nawet - sinica. W przypadku stwierdzenia rzeczywistej hemoglobinurii konieczne jest ustalenie, czy występuje hemoliza wewnątrznaczyniowa. Jeśli tak - jakie są jej przyczyny.