Blog

kitten-g1b5c18ad0_1920

Zatrucia - zatrucie żelazem

Zbyt duże spożywanie żelaza działa żrąco na śluzówkę żołądka i jelito cienkie. Zatrucie żelazem może nie wykazać objawów nawet po 6-12 godz. od spożycia. Objawy niewydolności nerek i wątroby występują z kolei po upływie 12-24 godz., a nawet później.
spoiled-red-bell-pepper-g6cdccc156_1920

Zatrucia - zatrucie odpadkami spożywczymi (enterotoksemia)

Zjadanie śmieci, zepsutego jedzenia, rozkładającej się padliny lub kompostu jest powszechne u zwierząt. Objawami zatrucia są zaburzenia perystaltyki i drożności przewodu pokarmowego, czy też objawy z ośrodkowego układu nerwowego z uwagi na uwalnianie endotoksyn z martwych bakterii.
atelier-g638223223_1920

Zatrucia - zatrucie glikolem etylenowym

W przypadku zatrucia substancją zawartą w produktach odmrażających, odrdzewiających lub rozpuszczalnikach może dojść do zaburzeń neurologicznych, niewydolności sercowo-oddechowej i uszkodzenia nerek. Rokowanie niestety nie jest pomyślne.