Blog

puppies-4557299_1280

Psy ras polskich wczoraj i dziś

O popularności psów w dawnej Polsce świadczy fakt, że towarzyszyły one rodakom różnych stanów. Uwieczniane na pocztówkach, cynowych paterach lub na płótnie, jak chociażby na słynnym dziele Juliusza Kossaka z 1883 r. pn. ‘Polowanie stepowe na wilka’, czy Józefa Chełmońskiego z 1897 r. pn. ‘Owczarek’. Myślimy zatem o psach dwóch typów owczarków - psach pasących zwierzęta i tych pomagających w gospodarstwie - białych psach strzegących stad owiec. Nadto, o lżejszych psach myśliwskich i cięższych - gończych. Dodatkowo, o chartach i małych płochaczach oraz rasach ozdobnych, które towarzyszyły damom.
cat-6664412_1280

Choroby układu pokarmowego - żółtaczka cz. IX

Mimo usprawnienia czynności wątroby i usunięcia bilirubiny z moczu zdarza się, że zwierzę jest nadal zażółcone. Spowodowane jest to opóźnionym usuwaniem bilirubiny z krwi krążącej. Dodatkowo, wysycona bilirubiną tkanka tłuszczowa u zwierząt z żółtaczką - oczyszcza się zdecydowanie wolniej aniżeli surowica, stąd mimo poprawy klinicznej zażółcenie tkanek utrzymuje się w dalszym ciągu.
kitten-asleep-in-a-pot-1995961_1280

Choroby układu pokarmowego - żółtaczka cz. VI

Pewną szczególną sytuację kliniczną obserwuje się niejednokrotnie w przypadkach żółtaczki pozawątrobowej, kiedy tkanki są bardzo zażółcone, ale zwierzęta nie wyglądają ‘na chore’. W odróżnieniu od tego, zwierzęta z żółtaczką przedwątrobową i wątrobową - są klinicznie chore i wyraźnie zażółcone.