Reklamacje, wymiany i zwroty

Ważne informacje, o których powinniście Państwo pamiętać, jeśli zdecydujecie o zwrocie zakupionego w Sklepie towaru bądź jego wymianie.

ZWROTY

  • termin do zwrotu towaru - 14 dni od dnia otrzymania towaru;
  • prawo odstąpienia od umowy – prosimy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w Regulaminie lub ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na jego końcu;
  • towar kompletny, w stanie niezmienionym - prosimy odesłać na adres Sklepu.

WYMIANY

  • termin do wymiany towaru – 14 dni od dnia otrzymania towaru;
  • pisemna informacja – prosimy załączyć do paczki informację w formie pisemnej ze wskazaniem produktu zamiennego;
  • towar kompletny, w stanie niezmienionym - prosimy odesłać na adres Sklepu.

 

Prosimy pamiętać, aby towar objęty zwrotem/wymianą odesłać w stanie niezmienionym.

 

Ważne informacje, o których powinniście Państwo pamiętać, jeśli zdecydujecie o odesłaniu w ramach procedury reklamacyjnej towaru zakupionego w Sklepie.

REKLAMACJE

  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu;
  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru;
  • Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 

Prosimy pamiętać, aby towar objęty procedurą reklamacyjną odesłać w stanie niezmienionym.

 

DANE KONTAKTOWE

adres przedsiębiorstwa: 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2
adres poczty elektronicznej: sklep@weterynarzeradza.pl
numer telefonu: 691 098 290

 

Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych powyżej.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie.