Blog

cat-ga4c14e587_1280

Choroby układu pokarmowego - ślinotok cz. II

Leczenie ślinotoku powinno być terapią celowaną pierwotnej przyczyny - pod warunkiem możliwości jej rozpoznania - lub też skierowaną na inne zaburzenia, mogące rozwijać się wtórnie do pierwotnego schorzenia.