Blog

apples-5094483_1920

Krótko o witaminach

Słowo ‘witamina’ pochodzi z łaciny. ‘Vita’ - życie + amina, tj. związek chemiczny, który zawiera grupę aminową.
dog-3175810_1280

Urazy - rozejście się brzegów rany

Kiedy w trakcie rozmowy telefonicznej z właścicielem zwierzęcia lekarz weterynarii może wnioskować rozejście się brzegów rany - przyprowadzenie zwierzęcia do kliniki musi być niezwłoczne.