Choroby mięśni i kości - deformacje kości, obrzęk stawów i tkanek miękkich cz. VIII

Badanie radiologiczne niekiedy umożliwia ostateczne rozpoznanie zaburzenia, objawiającego się przerostem lub obrzękiem struktur w aparacie ruchu. Więcej o badaniach obrazowych w tekście.

Data publikacji: 27/05/2024

Rozpoznanie - ciąg dalszy.


BADANIA OBRAZOWE


Badanie radiologiczne:

 • Ocena zmienionego obszaru kości lub stawu -> zdjęcia RTG w płaszczyznach prostopadłych.
 • Stawy i kości położone dogłowowo + obwodowo do zmienionego obszaru -> powinny znaleźć się na zdjęciach RTG.
 • Zobrazowanie danego stawu -> konieczne ułożenie kończyny w pozycji umożliwiającej pełną ocenę wszystkich elementów stawu.
 • Badanie radiologiczne -> 1) określa położenie zmian kostnych, 2) określa rozmieszczenie zmian kostnych, 3) dostarcza info. nt. zaawansowania zmian w gęstości kości, 4) umożliwia wykrycie zmian podchrzęstnych.
 • Radiograficzne zmiany w gęstości kości -> zależne od zmian w 1) w procesie tworzenia kości i 2) w procesie resorpcji kości.
 • Tworzenie kości -> pojęcie ‘ zmiany wytwórcze’.
 • Utrata wysycenia kości -> pojęcie ‘zmiany osteolityczne’.
 • Procesy wytwórcze w kości + procesy osteolityczne -> pojęcie ‘zmiany mieszane’.
 • Widoczny na radiogramach obrzęk stawów -> częsty związek z obecnością wysięku w stawie.
 • Przy zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w stawie kolanowym -> na zdjęciu RTG 1) widoczny wysięk w stawie (prowadzący do dogłowowego ściśnięcia poduszki tłuszczowej), 2) widoczne wzmocnienie przyśrodkowe (przerost przyśrodkowej torebki stawowej + zwłóknienie okołostawowe).


Badanie ultrasonograficzne:

 • Badanie USG ->1) badanie uzupełniające do bad. radiologicznego, 2) szczególnie przydatne przy różnicowaniu zmian (a) wewnątrzstawowych i (b) okołostawowych, 3) pomocne w określaniu (c) charakteru i (d) struktury opuchlizny.
 • Zaburzenia wymagające różnicowania + ukierunkowanie dalszych czynności diagnostycznych -> sporządzenie listy w oparciu o cechy różnicujące 1) płyn, 2) tkanki, 3) gaz -> w korelacji z 4) odpowiednią echogenicznością i 5) rozmieszczeniem zmian.


Scyntygrafia kości:

 • Scyntygrafia -> technika podania radioaktywnych izotopów -> dla dokładniejszej oceny rozległości procesu chorobowego.
 • Radioizotopy odkładają się w -> 1) tkankach o zwiększonym unaczynieniu, 2) miejscach o większej aktywności metabolicznej jak (a) tkanki objęte zapaleniem, (b) obszary po urazie, (c) zmiany nowotworowe.
 • Szczególnie przydatna -> w wykryciu utajonej choroby.
 • Wychwyt radioizotopów przez tkanki miękkie -> obserwuje się chwilę po podaniu środków (po 4-8 minutach).
 • Wychwyt izotopu przez kości -> obserwuje się później po podaniu środków (po 2-8 godzinach).
 • Scyntygrafia kości -> wykonywana w dużych ośrodkach referencyjnych.


Tomografia komputerowa (TK):

 • TK -> zaawansowana forma badania radiologicznego.
 • Technika wykonująca obrazy -> 1) w płaszczyźnie (a) poprzecznej (na przekroju), (b) strzałkowej, (c) czołowej, 2) trójwymiarowe.
 • Szczególnie przydatna -> 1) w rozpoznawaniu i 2) opisywaniu zmian kostnych.
 • Obrazowanie TK + zintegrowane oprogramowanie wytwarzające obrazy trójwymiarowe -> dużo dokładniejszy obraz.
 • TK + wzmocnienie kontrastowe obrazu -> info. o rozległości obrzęku + innych zmian prowadzących do powiększenia objętości tkanek miękkich.
 • Najdokładniejsza metoda oceny zmian kostnych.


Rezonans magnetyczny (MR):

 • Badanie MR -> info. o budowie 1) tkanek miękkich, 2) kości.
 • Technika wykonująca obrazy -> 1) w płaszczyźnie (a) poprzecznej (na przekroju), (b) strzałkowej, (c) czołowej, 2) trójwymiarowe.
 • W medycynie ludzkiej MR przydatny do oceny zmian patologicznych -> 1) w stawach, 2) w mięśniach.


Inne metody diagnostyczne:

 • Do ustalenia ostatecznego rozpoznania dodatkowo wykonuje się -> 1) badanie cytologiczne, 2) biopsję, 3) badanie biochemiczne, 4) badanie mazi stawowej, 5) posiewy, 6) inne.

Powiązane Produkty

VetoMune
73,20 zł

VetoMune

Preparat stymulujący odporność humoralną i komórkową u psów, i kotów. Działa dwukierunkowo, stymuluje układ odpornościow...

Scanomune
75,20 zł

Scanomune

Scanomune zawiera beta-1,3/1,6-D-glukan (o najwyższym stopniu oczyszczenia) – 20 mg/kapsułkę. Immunostymulacja i wzmocni...

GenoMune
96,40 zł

GenoMune

GenoMune zawiera beta-1,3/1,6-D-glukan (o najwyższym stopniu oczyszczenia) – 10 mg/ml. Immunostymulacja i wzmocnienie na...