Choroby układu rozrodczego - poronienie, zaburzenia cyklu rujowego i niepłodność cz. XXIII

Nieprawidłowe wyniki nasienia dają obraz różnych zaburzeń płodności u psów samców.

Data publikacji: 27/03/2024

Niepłodność u psów samców (ciąg dalszy).


BADANIE NASIENIA

Nieprawidłowości stwierdzone podczas badania nasienia:

 • teratozoospermia -> nieprawidłowości budowy plemników,
 • asthenozoospermia -> nieprawidłowa ruchliwość plemników,
 • oligozoospermia -> niska koncentracja plemników,
 • azoospermia -> brak plemników w ejakulacie.

Częsta ejakulacja u zdrowych psów -> 1) nie wpływa na dobową produkcję plemników (DPP), 2) zmniejsza rezerwę plemników zgromadzonych w najądrzach.

Liczba plemników w 6. i 7. dniu -> 1) odzwierciedla DPP, 2) można szacować, czy liczba plemników jest wystarczająca na potrzeby płodności,

U starszych psów -> w drugim i trzecim ejakulacie liczba plemników może spadać (poniżej wartości referencyjnych).


Teratozoospermia:

 • ponad 10% plemników -> ma pierwotne wady budowy lub ponad 20% plemników -> ma wtórne wady budowy,
 • pierwsze ejakulaty u dojrzewających płciowo psów -> często zawierają zmienione morfologicznie plemniki,
 • cykl spermatogenezy trwa w przybliżeniu 60 dni -> w takich odstępach ponowna ocena nasienia,
 • przy znacznym odsetku wad wtórnych plemników -> pewność poprawnego pobrania i przygotowania próbki + monitorowanie temperatury przechowywania nasienia.


Asthenozoospermia:

 • mniej niż 25% plemników -> porusza się ruchem postępowym prostoliniowym,
 • konieczne wykluczenie -> pobrania próbki do skażonego pojemnika,
 • możliwość występowania/działania -> 1) choroby układowej, 2) zakażenia, 3) toksyn,
 • konieczne oznaczenie fosfatazy zasadowej (ang. alkaline phosphatase, AP),
 • stężenie AP w nasieniu -> powinno wynosić więcej niż 5000 IU,
 • potencjalne przyczyny zaburzenia -> wady wrodzone (zespół dyskinezy rzęsek),
 • cykl spermatogenezy trwa w przybliżeniu 60 dni -> w takich odstępach ponowna ocena nasienia,
 • przy kolejnych badaniach stwierdzających osłabienie plemników -> pewność poprawnego przechowywania próbki + transport nasienia + wady w budowie witek plemników (np. zespół Kartagenera).


Oligozoospermia:

 • liczba plemników w prawidłowo pobranej próbce ejakulatu psów o masie ciała ponad 4,5 kg -> mniejsza niż 200 x 10⁶,
 • wnioski -> nieprawidłowe funkcjonowanie jąder,
 • etiologia zaburzeń -> pomocne badanie USG jąder + posiew nasienia,
 • przy braku zakażenia -> oznaczenie 1) stężenia steroidów gonadowych, 2) gonadotropin przed testem stymulacji GnRH (prawidłowe działanie przysadki mózgowej) i po nim,
 • u psów i częściej u kotów -> oligozoospermia lub azoospermia wiąże się -> 1) ze wsteczną ejakulacją, 2) z wprowadzeniem porcji nasienia podczas ejakulacji do pęcherza moczowego.


Azoospermia:

 • prawidłowo pobrana próbka nasienia -> nie zawiera plemników,
 • konieczne -> 1) oznaczenie liczby plemników w kolejnych próbkach (idealne warunki pobrania), 2) zmierzenie AP w nasieniu,
 • ustalenie przyczyny zaburzenia -> 1) kariotypowanie, 2) biopsja jąder, 3) oznaczenie stężenia steroidów gonadowych i gonadotropin,
 • przyczyny nabyte -> zaburzenie może mieć charakter trwały lub odwracalny,
 • konieczność badania nasienia -> przez kilka miesięcy co 2 miesiące,
 • trwałe uszkodzenie komórek plemników -> brak możliwości skutecznego leczenia lub przywrócenia płodności,
 • brak poprawy po 6 miesiącach -> rokowanie przywrócenia płodności jest złe.

Powiązane Produkty

advocate PIES dla psów o masie ciała do 4 kg
137,00 zł

advocate PIES dla psów o masie ciała do 4 kg

Preparat do stosowania u psów dotkniętych lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów – w celu zwalczania i zapobi...

advocate KOT dla kotów o masie ciała do 4 kg
118,80 zł

advocate KOT dla kotów o masie ciała do 4 kg

Preparat do stosowania u kotów dotkniętych lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów – w celu zwalczania i...

advocate PIES dla psów o masie ciała 10-25 kg
180,00 zł

advocate PIES dla psów o masie ciała 10-25 kg

Preparat do stosowania u psów dotkniętych lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów – w celu zwalczania i zapobi...