Blog

spoiled-red-bell-pepper-g6cdccc156_1920

Zatrucia - zatrucie odpadkami spożywczymi (enterotoksemia)

Zjadanie śmieci, zepsutego jedzenia, rozkładającej się padliny lub kompostu jest powszechne u zwierząt. Objawami zatrucia są zaburzenia perystaltyki i drożności przewodu pokarmowego, czy też objawy z ośrodkowego układu nerwowego z uwagi na uwalnianie endotoksyn z martwych bakterii.
atelier-g638223223_1920

Zatrucia - zatrucie glikolem etylenowym

W przypadku zatrucia substancją zawartą w produktach odmrażających, odrdzewiających lub rozpuszczalnikach może dojść do zaburzeń neurologicznych, niewydolności sercowo-oddechowej i uszkodzenia nerek. Rokowanie niestety nie jest pomyślne.
animals-g7b0e00638_1920

Listopadowy las

W lesie na drzewach liściastych dojrzewa reszta nasion. Pod koniec miesiąca drzewa będą już nagie, z liśćmi pokrywającymi ziemię i szeleszczącymi pod nogami. Do spoczynku zimowego oprócz zwierząt szykować się będą nawet rośliny zielne.
dog-g53e544338_1920

Zatrucia - zatrucie kokainą

Przypadki przemycania kokainy w balonach lub kondomach połykanych przez zwierzę albo chirurgicznie wkładane do jamy brzusznej paczuszki z kokainą - nie są niczym nadzwyczajnym wśród przemytników. Towarzyszące temu procederowi zatrucia mogą prowadzić do nagłej śmierci niewinnych zwierząt.
cat-gf576e37fa_1920

Zatrucia - zatrucie cholekalcyferolem

Cholekalcyferol to substancja metabolizowana w wątrobie, następnie przekształcana w nerkach do formy aktywnej 1,25-dihydroksywitaminy D (witamina D3). Witamina D3 wzmaga w konsekwencji wchłanianie zwrotne wapnia. Powstaje pytanie, co w przypadku przedawkowania?
medicine-g313f41c24_1280

Zatrucia - zatrucie aspiryną

Działanie toksyczne aspiryny prowadzi do supresji (tj. stłumienia) szpiku kostnego, hamowania agregacji płytek krwi, owrzodzenia żołądka, toksycznego zapalenia wątroby, niewydolności nerek oraz kwasicy metabolicznej.