Problemy behawioralne - strach, niepokój i zachowania kompulsywne

Problem zwierzęcia z separacją, próby wydostania się z klatki, wokalizacja, nieustanne wylizywanie ciała, niszczenie przedmiotów - co jest przyczyną takiego zachowania? Dlaczego reakcje lękowe na niektóre bodźce nie łagodnieją, a pogłębiają się? W jaki sposób lęk determinuje kompulsywność zachowań?

Data publikacji: 15/03/2023

Uczucie strachu, które zwierzę odczuwa - często ratuje mu życie. Przygotowuje je do walki albo ucieczki. 


DEFINICJE

 • Strach - emocjonalna reakcja na zagrożenie; specyficzna mowa ciała.
 • Fobia - podobna reakcja o maksymalnym natężeniu zachowania w odpowiedzi na niebezpieczeństwo; bez zależności pomiędzy intensywnością reakcji a stopniem zagrożenia; uważana za zachowanie nieprawidłowe.
 • Niepokój - reakcja na realne zagrożenie, jakie może wystąpić w niedalekiej przyszłości.
 • Reakcje kompulsywne - powtarzające się schematy zachowania.


PATOGENEZA

 • Sygnały o zbliżającym się zagrożeniu pobudzają miejsce sinawe w obrębie pnia mózgu.
 • Jądro migdałowate (jedna ze struktur układu limbicznego) zawiaduje pamięcią o zdarzeniach z przeszłości, wiążących się ze strachem.
 • Pobudza ono układ autonomiczny i powoduje wzrost akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu, czy zwiększenie wydzielania hormonów stresu.
 • Powstawanie lęków, czy fobii wynika z zaburzenia regulacji prawidłowych ścieżek neurologicznych.
 • Jeśli zaburzone jest prawidłowe wydzielanie neurotransmiterów (noradrenalina, serotonina i GABA) - dochodzi do nadmiernej stymulacji i powstawania reakcji lękowych.
 • Czynniki genetyczne i doświadczenia życiowe mają wpływ na zachowanie zwierzęcia.
 • Doświadczenia pozytywne są tak samo mocno zapamiętane, jak te negatywne.
 • Tak ważny jest zatem czas socjalizacji w całej fazie rozwojowej życia młodego zwierzęcia.
 • Większe prawdopodobieństwo przyczyn reakcji lękowych wystąpi u zwierzęcia, które w okresie socjalizacji nie spotkało się z różnorodnymi sytuacjami - wystąpienie ich w okresie dorosłym zwiększa ryzyko strachu.
 • Na ogół zachowania kompulsywne obserwuje się u zwierząt bojaźliwych i sfrustrowanych, czy u niektórych ras (możliwy dziedziczny charakter zachowań).
 • Nie wyklucza się specyficznego leczenia farmakologicznego.


ROZPOZNANIE

 • Na obecność innych stanów chorobowych mogą wskazywać zmiany w zachowaniu.
 • Konieczna jest diagnostyka różnicowa.
 • Badanie kliniczne powinno obejmować pełne badanie neurologiczne.
 • W celu wykluczenia zmian strukturalnych niezbędne są badania obrazowe - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
 • W celu potwierdzenia zmian o charakterze zapalnym w ośrodkowym układzie nerwowym - badanie płynu rdzeniowo-mózgowego.
 • W celu wykluczenia zapalenia kości i stawów, zakażeń i zmian nowotworowych - badanie radiologiczne + biopsja okolic ciała, w których zwierzę okalecza się.
 • Wyniki badań profilu metabolicznego i wydolności wątroby - pozwolą rozpoznać przyczyny jak hipoglikemia, czy encefalopatia wątrobowa.
 • Zaburzenia kompulsywne łatwo jest pomylić z atakami typu padaczkowego, z chorobami przebiegającymi z bólem lub schorzeniami dermatologicznymi.
 • Wiele przyczyn zaburzeń kompulsywnych jest nieznanych.
 • Terapie lekami antydepresyjnymi, przeciwzapalnymi lub przeciwdrgawkowymi stosowane są jedynie dla ograniczenia objawów, ale nie leczą pierwotnej przyczyny choroby.


MOWA CIAŁA SYGNALIZUJĄCA STRACH

pobudzenie układu współczulnego:

 • szeroko otwarte oczy,
 • zwiększenie częstotliwości akcji serca,
 • przyspieszony oddech,
 • zwiększona reaktywność,
 • wzmożone ślinienie się;

zwiększona czujność,

kulenie się

podwinięcie ogona,

nastroszenie włosa,

cofnięcie uszu,

agresja obronna,

próby ucieczki.


ZACHOWANIA KOMPULSYWNE

związane z poruszaniem się:

 • chodzenie w koło,
 • parcie na przeszkody,
 • gonienie/łapanie ogona,
 • wokalizacja (szczekanie/wycie),
 • agresja skierowana na przedmioty nieożywione,
 • wpatrywanie się w przedmioty, światła, cienie;

związane z halucynacjami:

 • łapanie much/gryzienie powietrza,
 • wpatrywanie się lub strach bez wyraźnego celu,
 • oglądanie gwiazd/nieba;

związane z samookaleczaniem:

 • przeczulica,
 • akralny ziarniniak/zapalenie skóry z wylizywania,
 • ssanie boków,
 • żucie ogona,
 • nadmierna pielęgnacja sierści,
 • agresja skierowana na kończyny lub ogon;

oralne:

 • spaczone łaknienie,
 • lizanie/ssanie przedmiotów,
 • ssanie wełny.

Powiązane Produkty

dr Seidel Wkład uzupełniający do elektrycznego ewaporyzatora adaptacyjnego dla psów
52,60 zł

dr Seidel Wkład uzupełniający do elektrycznego ewaporyzatora adaptacyjnego dla psów

Wkład uzupełniający do elektrycznego ewaporyzatora adaptacyjnego dr Seidla dla psów to dopełnienie nowoczesnego i wielos...

dr Seidel Elektryczny ewaporyzator adaptacyjny dla psów
72,50 zł

dr Seidel Elektryczny ewaporyzator adaptacyjny dla psów

Elektryczny ewaporyzator adaptacyjny dr Seidla dla psów z wkładem to nowoczesny i wieloskładnikowy preparat z serii pomo...

dr Seidel Obroża adaptacyjna dla psów
51,00 zł

dr Seidel Obroża adaptacyjna dla psów

Obroża adaptacyjna dr Seidla dla psów i szczeniąt to nowoczesny preparat stosowany przy problemach behawioralnych. Zawie...