Urlop wypoczynkowy w dniach 05-12.07.2024 r. Realizacja zamówień od dn. 15.07. br.

Choroby neurologiczne - niedowład lub porażenie cz. II

Patofizjologia, czyli o zaburzeniach i zmianach.

Data publikacji: 21/06/2024

Zjawisko niedowładu i porażenia (ciąg dalszy).


PATOFIZJOLOGIA

 • Dolny neuron ruchowy (DNR) -> 1) (a) końcowy i (b) wspólny szlak dla wszystkich neuronów motorycznych, 2) składa się z (c) nerwów zstępujących i (d) połączenia nerwowo-mięśniowego, 3) łączy (e) ośrodek nerwowy z (f) mięśniami.
 • Aktywność motoryczna -> 1) związana z ruchami zależnymi od woli, 2) przewodzona przez dolne neurony ruchowe.
 • DNR zaczynają się w -> 1) brzusznych i 2) pośrednich -> 3) słupach istoty szarej rdzenia kręgowego i/lub 4) jądrach nerwów czaszkowych (obręb pnia mózgu).
 • Aksony DNR w -> 1) rogach brzusznych lub 2) jądrach nerwów czaszkowych -> tworzą -> 3) nerwy obwodowe i 4) nerwy czaszkowe.
 • DNR składa się z -> 1) (a) komórek nerwowych brzusznych kolGNR/rogów istoty szarej lub (b) jąder nerwów czaszkowych, 2) (c) korzeni brzusznych lub (d) aksonów nerwów czaszkowych, 3) (e) nerwów obwodowych lub (f) nerwów czaszkowych, 4) włókien mięśniowych, 5) połączeń nerwowo-mięśniowych/końcowych płytek motorycznych.
 • Zaburzenia w obrębie DNR -> 1) pareza/plegia (uniemożliwiona stymulacja mięśni), 2) artefleksja/hiporefleksja (znoszone odruchy/osłabione odruchy), 3) hipotonia/zwiotczenie (obniżenie prawidłowego napięcia mięśni/zniesienie prawidłowego napięcia mięśni), 4) zanik mięśni w krótkim czasie (7-10 dni).
 • Układ nerwowy -> budowa segmentowa.
 • Każdy segment rdzenia kręgowego -> oddziela para nerwów rdzeniowych (po jednym nerwie na prawą i lewą stronę ciała).
 • W mózgu segmentowanie -> 1) mniej uporządkowane, 2) można zauważyć podział (a) anatomiczny i (b) czynnościowy.
 • Mózg kontroluje -> ruchy zamierzone mięśni.
 • DNR kontrolowany przez -> szlaki motoryczne -> pochodzące z -> 1) kory mózgowej i 2) pnia mózgu.
 • Jądra pnia mózgu tworzą -> szlaki długie (szlaki górnych neuronów ruchowych, GNR).
 • Główne szlaki motoryczne GNR u psów i kotów -> 1) służą aktywności ruchowej zależnej od woli, 2) wymieniamy (a) szlak przedsionkowo-rdzeniowy, (b) szlak czerwienno-rdzeniowy, (c) szlak siatkowo-rdzeniowy.
 • Układ GNR -> 1) pobudza ruchy zamierzone, 2) utrzymuje napięcie mięśniowe przeciwdziałające siłom grawitacji, 3) utrzymuje odpowiednią postawę ciała, 4) kontroluje aktywność mięśniową związaną z (a) funkcjonowaniem narządów wewnętrznych, (b) oddychaniem, (c) układem sercowo-naczyniowym, (d) wydalaniem.
 • Układ lokomotoryczny -> 1) w pniu mózgu, 2) niezbędny do (a) inicjowania i (b) kontynuowania chodu.
 • Ośrodki lokomotoryczne pnia mózgu -> 1) w śródmózgowiu, 2) w obrębie mostu.
 • Szlaki przechodzące przez -> 1) pień mózgu i 2) rdzeń kręgowy -> zdolność prawidłowego poruszania się.
 • Zaburzenia lub uszkodzenia w obrębie GNR -> 1) (a) znoszenie lub (b) upośledzenie ruchów zależnych od woli (plegia lub pareza), 2) wzmożenie odruchów (nadreaktywność), 3) zwiększenie napięcia mięśniowego (spastyczność).
 • Zmiany w DNR lub GNR -> 1) niedowłady lub 2) porażenia -> z uwagi na upośledzenie przepływu bodźców pobudzających ruchy zamierzone mięśni.

Powiązane Produkty

GeriatiVet Dog
49,40 zł

GeriatiVet Dog

Preparat przeznaczony dla psów starszych, specjalnie skomponowany dla seniorów wymagających specyficznej suplementacji,...

KalmAid
87,90 zł

KalmAid

KalmAid to skuteczny preparat, który sprzyja relaksacji i zmniejsza nadpobudliwość nerwową. Przydatny do stosowania w sy...

BARFeed L- Carnitine
74,00 zł

BARFeed L- Carnitine

BARFeed L- Carnitine to preparat dostarczający karnitynę, konieczną dla prawidłowego zaopatrzenia komórek w en...