Choroby układu sercowo-naczyniowego - zaburzenia częstotliwości pracy serca, rytmu serca i tętna cz. VI

Część zaburzeń arytmii powoduje brak fali tętna, osłabienie, omdlenie, a nawet śmierć.

Data publikacji: 19/05/2023

W każdym badaniu klinicznym konieczne jest sprawdzenie częstotliwości, regularności i stałości fali tętna.


NIEPRAWIDŁOWOŚCI FALI TĘTNA

Jakość fali tętna zależna jest od czynników fizjologicznych, i tak:

 • od ciśnienia skurczowego krwi,
 • od ciśnienia rozkurczowego krwi,
 • od częstotliwości pracy serca,
 • od objętości wyrzutowej lewej komory,
 • od szybkości wyrzutowej lewej komory,
 • od podatności aorty i tętnic.

U małych zwierząt tętno badane na ogół w okolicy trójkąta udowego.


Brak fali tętna:

 • stwierdza się w różnych zaburzeniach rytmu serca,
 • arytmie mogą powodować -> 1) stały brak tętna (np. znaczna tachykardia nadkomorowa lub komorowa, migotanie komór, rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne), 2) sytuacje, którym przy pojedynczych uderzeniach serca nie towarzyszy fala tętna, tzw. tętno brakujące (np. przedwczesne pobudzenia przedsionkowe lub komorowe, migotanie przedsionków),
 • różnicowanie - z miejscowym brakiem perfuzji występującym wtórnie do zatorów w tętnicy.


Tętno hipokinetyczne (tętno niskie, leniwe):

 • powstaje na skutek zmniejszenia objętości wyrzutowej lewej komory - może pojawić się przy niewydolności mięśnia sercowego, tachyarytmii, zaburzeniach prowadzących do niedociśnienia bądź zmniejszonego obciążenia wstępnego serca (np. wstrząs kardiogenny, hipowolemia),
 • fala tętna wydaje się niska -> 1) u zwierząt z podstawkowym zwężeniem aorty, 2) u zwierząt z innego rodzaju wadami, które powodują zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory.


Tętno hiperkinetyczne (tętno chybkie, wysokie):

 • pojawia się na skutek znacznej rozbieżności między skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem fali tętna,
 • taka zwiększona siła tętna pojawia się u zwierząt -> 1) z przetrwałym przewodem tętniczym, 2) z zaawansowaną niedomykalnością zastawki aorty wskutek ‘rozkurczowej ucieczki’ krwi z aorty odpowiednio do przewodu lub jednej komory,
 • powstaje na skutek przemian metabolicznych - które prowadzą do zmniejszenia oporu w obwodowych naczyniach krwionośnych (z uwagi na wysiłek fizyczny, gorączkę, nadczynność tarczycy, czy niedokrwistość),
 • bradykardia wpływa na powstanie tętna skaczącego -> zwiększa się objętość wyrzutowa serca (dłuższy czas napełniania komór) i i wydłuża się czas na przedostawanie się krwi do tętniczek podczas rozkurczu.


Tętno naprzemienne:

 • naprzemienne występowanie niskiej i wysokiej fali tętna,
 • zjawisko nazwane ‘zmiennością mechaniczną’,
 • powstaje przy -> 1) znacznej niewydolności skurczowej lewej komory, 2) hipowolemii,
 • najczęściej stwierdzone u psów z kardiomiopatią rozstrzeniową,
 • palpacyjnie trudniejsze do stwierdzenia niż za pomocą pomiaru ciśnienia krwi,
 • odstęp pomiędzy poszczególnymi falami tętna pozostaje jednakowy -  w odróżnieniu od tętna bliźniaczego.


Tętno bliźniacze:

 • powstaje w wyniku przedwczesnych skurczów serca następujących przy co drugim uderzeniu serca,
 • tętno jest nieregularne - w odróżnieniu od regularnego tętna naprzemiennego.


Tętno dziwaczne (paradoksalne):

 • powstaje wtedy, kiedy dochodzi do zmniejszenia fali tętna podczas wdechu,
 • fizjologicznie podczas wdechu skurczowe ciśnienia krwi zmniejsza się nieznacznie -> przy tętnie dziwacznym zjawisko to jest nadmiernie nasilone,
 • najczęściej stwierdza się u zwierząt z tamponadą serca, która powstała z uwagi na obecność płynu w worku osierdziowym,
 • rzadsze przyczyny -> zaciskające zapalenie osierdzia, zaawansowana przewlekła choroba płuc (znaczne różnice w wartości ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu), zaawansowana ostra choroba zatorowo-zakrzepowa płuc.

Powiązane Produkty

VetoMune
73,20 zł

VetoMune

Preparat stymulujący odporność humoralną i komórkową u psów, i kotów. Działa dwukierunkowo, stymuluje układ odpornościow...

Scanomune
75,20 zł

Scanomune

Scanomune zawiera beta-1,3/1,6-D-glukan (o najwyższym stopniu oczyszczenia) – 20 mg/kapsułkę. Immunostymulacja i wzmocni...

GenoMune
96,40 zł

GenoMune

GenoMune zawiera beta-1,3/1,6-D-glukan (o najwyższym stopniu oczyszczenia) – 10 mg/ml. Immunostymulacja i wzmocnienie na...