Choroby układu sercowo-naczyniowego - zaburzenia częstotliwości pracy serca, rytmu serca i tętna cz. IV

Spowolnienie pracy serca, czyli o bradyarytmiach.

Data publikacji: 15/05/2023

Klasyfikacja oparta na częstotliwości pracy serca z klinicznego punktu.


KLASYFIKACJA

Zaburzenia rytmu:

 • tachyarytmie -> z przyspieszoną pracą serca,
 • bradyarytmie -> ze spowolnioną pracą serca,
 • arytmie przebiegające z prawidłową częstotliwością pracy serca.


BRADYARYTMIE

bradykardia zatokowa:

 • miarowy rytm zatokowy o częstotliwości wolniejszej od fizjologicznej - u psów ok. 60-70 uderzeń/min, u kotów - poniżej 120,
 • częste przyczyny fizjologiczne -> niedoczynność tarczycy, hipotermia, działanie zwiększające napięcie nerwu błędnego (np. ucisk na gałki oczne lub na zatokę tętnicy szyjnej),
 • może być fizjologicznym stanem u psów ras krótkoczaszkowych, psów o atletycznej budowie ciała lub w czasie snu,
 • przyczyny patologiczne -> różne choroby metaboliczne, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, choroby układu oddechowego, zatrucie lekami (np. środki anestetyczne, opioidy, leki uspokajające, beta-blokery),
 • nie leczy się arytmii samej w sobie - leczy się jej pierwotną przyczynę;

zahamowanie zatokowe:

 • brak wytwarzania impulsów w węźle SA -> przerwa w prawidłowym rytmie zatokowym,
 • ‘zespół chorego węzła zatokowego’ (ang. sick sinus syndrome, SSS),
 • SSS - tylko u psów, rasy predysponowane - sznaucery miniaturowe, cocker-spaniele, west highland white teriery,
 • przyczyny - nie zostały dokładnie poznane,
 • w badaniu histopatologicznym - zwłóknienie tkanek,
 • optymalny sposób leczenia - wszczepienie rozrusznika serca;

zatrzymanie akcji przedsionków:

 • całkowity brak depolaryzacji przedsionków,
 • różnicowanie - 1) utrwalone zatrzymanie akcji przedsionków (np. miopatia mięśnia przedsionków, “cichy przedsionek”), 2) hiperkaliemia, 3) silne zatrucie digoksyną,
 • utrwalone zatrzymanie akcji przedsionków -> rzadka nabyta miopatia przedsionkowa psów, najczęściej rozpoznawana u springer spanieli, u kotów - niezwykle rzadko,
 • rodzaj kardiomiopatii lub zapalenia mięśnia sercowego prowadzący do zniszczenia mięśnia przedsionków,
 • leczenie farmakologiczne - nieskuteczne lub znikome efekty,
 • elektrostymulacja serca może pomóc złagodzić -> 1) objawy zastoinowej niewydolności serca, 2) nietolerancję wysiłkową, 3) omdlenia na skutek bradykardii,
 • długofalowe rokowanie - niekorzystne (postępujące uszkodzenie mięśnia sercowego);

rytmy zastępcze:

 • węzeł SA - naturalny fizjologiczny rozrusznik serca,
 • komórki przedsionków, obszar węzła AV, układ Hisa-Purkiniego - zastępcze rozruszniki serca, położone ‘niżej’ w układzie przewodzącym,
 • tzw. niższe rozruszniki generują impulsy elektryczne w chwili, kiedy nadrzędne rozruszniki nie funkcjonują lub impulsy przez nie wytwarzane - zanim dotrą do komór - zostaną zablokowane,
 • zastępcze rozruszniki serca produkują fale depolaryzacji -> fale te nazywa się rytmami zastępczymi, gdyż ‘ratują’ serce przed asystolią komorową tj. brakiem akcji komór,
 • rytmy te określa się na podstawie lokalizacji anatomicznej -> 1) rytmy zastępcze z łącza, 2) zastępcze rytmy komorowe,
 • naturalna częstotliwość wyładowań łącza AV (rytmy zastępcze z łącza) - ok. 40-60 uderzeń/min,
 • naturalna częstotliwość akcji komór (komorowy rytm zastępczy) - ok. 20-40 uderzeń/min;

blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia:

 • okresowy brak przewodzenia impulsów przez węzeł AV,
 • dwa typy -> 1) blok typu Mobitz I, 2) blok typu Mobitz II,
 • blok typu Mobitz I - anatomicznie znajduje się niżej w łączu AV (tj. w pęczku Hisa), odzwierciedla procesy patologiczne w układzie bodźcoprzewodzącym, ostrożniejsze rokowania,
 • blok typu Mobitz II - w większości przypadków rozwija się na skutek zmian patologicznych w sercu, osłuchowo - niemiarowość;

blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia:

 • całkowite i trwałe zablokowanie przekaźnictwa przez węzeł AV,
 • żaden bodziec, który dociera z przedsionków -> nie zostaje przekazany do komór,
 • następstwo poważnych zmian patologicznych w sercu,
 • osłuchowo - miarowa bradykardia, częstotliwość pracy serca zależna od miejsca powstawania rytmu zastępczego,
 • zaawansowana bradykardia - z reguły 20-50 uderzeń/min -> osłabienie, zapaść, zastoinowa niewydolność serca,
 • w przypadku zaprzestania funkcjonowania rytmu zastępczego -> znaczne ryzyko nagłej śmierci,
 • postępowanie farmakologiczne - rzadko ma jakiekolwiek korzystne działanie,
 • wszczepienie rozrusznika serca - jedyna skuteczna metoda leczenia;

zatrzymanie akcji komór:

 • asystolia komorowa -> całkowity brak depolaryzacji komór,
 • rytm ten nie prowadzi do powstania fali tętna -> jednoznaczne zatrzymanie akcji serca,
 • inna forma tej arytmii -> ‘rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne’,
 • przyczyny -> zaawansowane choroby serca, zaburzenia niekardiologiczne (np. silne niedotlenienie, posocznica, wstrząs, znaczne zaburzenia elektrolitowe),
 • złe rokowanie,
 • działania resuscytacyjne.

Powiązane Produkty

CardioVet
97,40 zł

CardioVet

Preparat wspomagający jest przeznaczony dla psów z niewydolnością mięśnia sercowego, spowodowaną kardiomiopatią rozstrze...

CARDIOforce 30 kapsułek
68,50 zł

CARDIOforce 30 kapsułek

CARDIOforce jest suplementem przeznaczonym dla psów i kotów z objawami niewydolności mięśnia sercowego. Poprzez unikalny...

Purina CC CARDIOCARE 3 kg
162,10 zł

Purina CC CARDIOCARE 3 kg

Dieta kliniczna Canine CC dostarcza psu optymalne żywienie i jednocześnie w udowodniony sposób spowalnia progresję choró...