Choroby układu sercowo-naczyniowego - zaburzenia częstotliwości pracy serca, rytmu serca i tętna cz. III

Zaburzenia rytmu serca dzielimy zależnie od ich anatomicznego położenia i/lub mechanizmu, który je wywołuje.

Data publikacji: 12/05/2023

Klasyfikacja oparta na częstotliwości pracy serca z klinicznego punktu. 


KLASYFIKACJA

Zaburzenia rytmu:

 • tachyarytmie -> z przyspieszoną pracą serca,
 • bradyarytmie -> ze spowolnioną pracą serca,
 • arytmie przebiegające z prawidłową częstotliwością pracy serca.


TACHYARYTMIE

tachykardia zatokowa:

 • najczęstszy rodzaj arytmii u psów i kotów,
 • regularny rytm zatokowy, ale o zwiększonej częstotliwości,
 • częstotliwość przekraczająca 160 uderzeń/min u psów, 240 - u kotów,
 • cecha charakterystyczna - stopniowe przyspieszanie i zwalnianie pracy serca,
 • częste przyczyny fizjologiczne - stres, wysiłek, ból,
 • przyczyny patologiczne - niedociśnienie/hipowolemia, gorączka, niedokrwistość, niedotlenienie, zastoinowa niewydolność serca, nadczynność tarczycy, posocznica, zatrucia/działanie leków,
 • nie leczy się arytmii samej w sobie - leczy się jej pierwotną przyczynę;

tachykardia przedsionkowa:

 • co najmniej trzy następujące po sobie ektopowe pobudzenia przedsionkowe z częstotliwością większą niż częstotliwość rytmu zatokowego -> impulsy powstają w obrębie mięśnia przedsionków, ale poza węzłem zatokowym,
 • przekroczone 200 uderzeń/min - może sięgać ponad 300,
 • rytm prawie zawsze regularny (miarowy),
 • najczęściej zaburzenie napadowe - czasami utrwalone,
 • przyczyna -> najczęściej poszerzenie lub rozciągnięcie ściany przedsionków wtórne do endokardiozy zastawki dwudzielnej lub kardiomiopatii rozstrzeniowej (psy), lub różnych rodzajów kardiomiopatii (koty),
 • rzadziej występujące przyczyny -> obecność zmian litych w sercu (naczyniakomięsak krwionośny prawego przedsionka), poszerzenie przedsionków na skutek innych chorób serca (wrodzone choroby serca), zatrucie lekami (np. digoksyną),
 • rzadkie przypadki - przez obecność wrodzonej dodatkowej drogi przewodnictwa, która omija węzeł AV,
 • dwa sposoby leczenia -> 1) zablokowanie ektopowego ogniska w przedsionkach lub 2) spowolnienie częstotliwości reakcji komór poprzez osłabienie przewodnictwa przez węzeł AV;

trzepotanie przedsionków:

 • rzadkie zaburzenie u psów i kotów,
 • powstaje na skutek pętli makroreentry w prawym przedsionku,
 • charakterystyczny element zapisu EKG - ‘fala trzepotania’ (wygląda jak zęby piły, brak linii izoelektrycznej),
 • częstotliwość depolaryzacji przedsionków -> 300-600 uderzeń/min,
 • najczęstsza przyczyna -> efekt uszkodzenia przedsionków (tj. rozciągnięcia ściany prawego przedsionka) lub wtórnie do podrażnienia mięśnia sercowego (np. podczas zabiegu chirurgicznego albo cewnikowania serca),
 • niestabilny rytm - dość często przechodzi w migotanie przedsionków,
 • leczenie - przywrócenie prawidłowego rytmu za pomocą kardiowersji elektrycznej lub np. kontrolowania częstotliwości pracy serca poprzez spowolnienie przekaźnictwa w węźle AV (tj. digoksyna, diltiazem, beta-blokery);
migotanie przedsionków:
 • bardzo częste i istotne zaburzenie rytmu u psów, rzadziej u kotów,
 • węzeł zatokowy nie kontroluje już procesu depolaryzacji przedsionków,
 • chaotyczna, zdezorganizowana aktywność elektryczna przedsionków,
 • 400-500 impulsów elektrycznych na minutę,
 • osłuchiwanie klatki piersiowej -> szybka, niemiarowa, nieregularna praca serca (‘trampki w pralce’),
 • zmiany w jakości fali tętna, częste tętno brakujące,
 • u małych zwierząt zaburzenie to występuje przy -> chorobie mięśnia sercowego i poszerzeniu przedsionków,
 • częstotliwość reakcji komór przy zastoinowej niewydolności krążenia - 180-240 lub więcej uderzeń na minutę,
 • okazjonalnie -> migotanie przedsionków przy braku jakiejkolwiek pierwotnej choroby serca (‘samotne migotanie przedsionków) - najczęściej psy ras olbrzymich (np. charty szkockie, wilczarze irlandzkie),
 • może wystąpić u zdrowych psów -> 1) podczas znieczulenia ogólnego, 2) punkcji worka osierdziowego, 3) przy zaburzeniach przewodu pokarmowego,
 • prawie wszystkie koty z migotaniem przedsionków mają zaawansowaną chorobę serca;

tachykardia z łącza:

 • szybki, miarowy rytm pracy serca,
 • najczęstsze przyczyny -> zatrucie digoksyną i choroba serca powodująca poszerzenie przedsionków;

tachykardia komorowa:

 • seria co najmniej trzech ektopowych bodźców wywodzących się z komór,
 • charakter napadowy lub utrwalony,
 • poważne zaburzenie rytmu serca - potencjalnie może przerodzić się w śmiertelną arytmię (tj. trzepotanie lub migotanie komór),
 • pogłębione zaburzenia hemodynamiczne -> przy obecności poważnej pierwotnej choroby serca (np. kardiomiopatia rozstrzeniowa) lub zaburzeniach metabolicznych (np. posocznica),
 • leczenie wskazane przy objawach wynikających ze zmniejszonej objętości minutowej serca (np. osłabienia, omdlenia, częste tętno brakujące, niedociśnienie),
 • często u zwierząt z chorobami śledziony, rozszerzeniem i skrętem żołądka lub po urazach - tachykardia komorowa o częstotliwości 100-160 uderzeń/min,
 • 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera -> ocena nasilenia komorowych zaburzeń rytmu;

trzepotanie i migotanie komór:

 • trzepotanie komór -> szybka arytmia komorowa typu reentry -> brak fali tętna, w zapisie EKG charakterystyczne załamki sinusoidalne,
 • trzepotanie komór - rytm przejściowy, szybko przechodzący w migotanie komór (śmiertelne zaburzenie rytmu),
 • brak skoordynowanych skurczów komór prowadzi do zapaści krążeniowej,
 • bardzo wiele przyczyn migotania komór -> zaawansowane choroby serca (np. kardiomiopatia, uraz, niedokrwienie mięśnia sercowego), poważne choroby układowe (np. posocznica, wstrząs, rozległe zaburzenia metaboliczne lub elektrolitowe),
 • natychmiastowe leczenie obejmuje -> defibrylację elektryczną i resuscytację krążeniowo-oddechową.

Powiązane Produkty

CARDIOforce 30 kapsułek
72,70 zł

CARDIOforce 30 kapsułek

CARDIOforce jest suplementem przeznaczonym dla psów i kotów z objawami niewydolności mięśnia sercowego. Poprzez unikalny...

GeriatiVet Dog
49,40 zł

GeriatiVet Dog

Preparat przeznaczony dla psów starszych, specjalnie skomponowany dla seniorów wymagających specyficznej suplementacji,...

Purina CC CARDIOCARE 3 kg
162,10 zł

Purina CC CARDIOCARE 3 kg

Dieta kliniczna Canine CC dostarcza psu optymalne żywienie i jednocześnie w udowodniony sposób spowalnia progresję choró...