Choroby układu sercowo-naczyniowego - zaburzenia częstotliwości pracy serca, rytmu serca i tętna cz. II

Zaburzenia przewodnictwa w układzie sercowo-naczyniowym polegają na powstaniu blokady w układzie bodźcoprzewodzącym. Blokada ta spowodowana jest nieprawidłowym przekazywaniem impulsów sercowych.

Data publikacji: 10/05/2023

Zmiany częstotliwości pracy serca mogą pojawiać się jako następstwo zmian w napięciu układu autonomicznego, jak również występować wtórnie do rozwijających się zaburzeń rytmu serca.


PATOFIZJOLOGIA

 • Arytmogenne mechanizmy możemy podzielić na -> zaburzenia w wytwarzaniu bodźców (pobudliwości) oraz na zaburzenia w ich przekazywaniu (przewodnictwie).
 • Niektóre zaburzenia rytmu serca powstają w konsekwencji połączenia obu tych mechanizmów.
 • Zaburzenia w pobudliwości serca obejmują trzy mechanizmy arytmogenne tj. 1) zmiany w automatyzmie wytwarzania impulsów, 2) aktywność wyzwalaną i 3) krążącą falę pobudzenia (reentry).
 • Zwiększony automatyzm -> szybkie generowanie spontanicznych fal depolaryzacji w prawidłowych komórkach rozrusznikowych serca (tachykardia z łącza przedsionkowo-komorowego, tachykardia przedsionkowa).
 • Nieprawidłowy automatyzm -> powstawanie spontanicznych fal depolaryzacji w komórkach nie posiadających fizjologicznie właściwości rozrusznika.
 • Spontaniczna depolaryzacja w/w komórek -> na skutek niedokrwienia lub innych zaburzeń.
 • Zaburzenia rytmu serca na skutek nieprawidłowej pobudliwości komórek -> przyspieszone rytmy idiowentrykularne, tachykardia komorowa, niektóre tachyarytmie przedsionkowe.
 • Aktywność wyzwalana -> mechanizm arytmogenny, którego powstanie zależne jest od poprzedzającej je depolaryzacji.
 • Dwa typy pobudzeń -> 1) wczesne potencjały następcze (często w czasie wolniejszej pracy serca, skutek niedotlenienia lub działania leków antyarytmicznych klasy III) i 2) późne potencjały następcze (w czasie znacznej częstotliwości pracy serca, np. przy zatruciu digoksyną).
 • Pobudzenia typu reentry -> impulsy wywołują ponowne pobudzenie mięśnia sercowego - wcześniej już pobudzonego przez ten sam bodziec (tzn. powstaje ‘pętla’).
 • Arytmie typu reentry -> większe prawdopodobieństwo występowania w obszarach mięśnia sercowego o niejednorodnych właściwościach elektrycznych (tj. miejsca niedokrwienia mięśnia sercowego).
 • Migotanie -> rodzaj losowych pobudzeń typu reentry.

Powiązane Produkty

CardioVet
97,40 zł

CardioVet

Preparat wspomagający jest przeznaczony dla psów z niewydolnością mięśnia sercowego, spowodowaną kardiomiopatią rozstrze...

CARDIOforce 30 kapsułek
68,50 zł

CARDIOforce 30 kapsułek

CARDIOforce jest suplementem przeznaczonym dla psów i kotów z objawami niewydolności mięśnia sercowego. Poprzez unikalny...

CardioDol
48,70 zł

CardioDol

CardioDol to preparat wspomagający funkcje serca w przypadku chronicznej niewydolności krążenia. Składniki preparatu kor...