Choroby układu sercowo-naczyniowego - zaburzenia częstotliwości pracy serca, rytmu serca i tętna cz. I

Część arytmii występujących u zwierząt nie ma żadnych konsekwencji - inne niestety prowadzą do poważnych zaburzeń.

Data publikacji: 08/05/2023

Zaburzenia częstotliwości pracy i rytmu serca wynikają zarówno ze schorzeń serca, ale także z zaburzeń niekardiologicznych.


DEFINICJE

 • Zaburzenia rytmu serca - arytmie.
 • Arytmie mogą prowadzić do poważnych zaburzeń hemodynamicznych.
 • Arytmie powodują -> brak fali tętna, osłabienia, omdlenia, nawet nagłą śmierć.


PRAWIDŁOWA ANATOMIA I FIZJOLOGIA

 • Na układ przewodzący (bodźcotwórczy) serca składa się węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA), mięsień sercowy przedsionków, wyspecjalizowane wewnątrzwęzłowe szlaki przewodnictwa, węzeł przedsionkowo-komorowy (AV), pęczek Hisa, prawa i lewa odnoga pęczka Hisa, włókna Purkiniego, mięsień sercowy komór.
 • Funkcję fizjologicznego rozrusznika serca pełni węzeł zatokowo-przedsionkowy (ang. sinoatrial, SA).
 • Z węzła tego przedostają się impulsy i przebiegają przez mięsień sercowy przedsionków.
 • Impulsy przebiegają na drodze depolaryzacji (zmiany w potencjale) przekazywanej z komórki na komórkę.
 • Depolaryzacja przedsionków prowadzi do ich skurczu - na elektrokardiogramie (EKG) widoczne jest jako załamek P.
 • Repolaryzacja (proces po przejściu impulsu) przedsionków często nie jest widoczna w zapisie EKG.
 • Dalej, impuls elektryczny przemieszcza się przez węzeł przedsionkowo-komorowy (ang. atrioventricular, AV) - w węźle tym szybkość przewodzenia zmniejsza się.
 • W zapisie EKG spowolnieniu w przekazywaniu impulsów odpowiada odstęp P-R.
 • Kiedy impuls dociera do pęczka Hisa - następuje jego szybkie przekazywanie.
 • Bodziec podąża na długości pęczka Hisa, dalej przez sieć włókien Purkiniego i następuje szybka depolaryzacja komór mięśnia sercowego.
 • Ta z kolei prowadzi do skurczu komór - w zapisie EKG obrazuje się jako zespół QRS.
 • Po skurczu komór następuje repolaryzacja (załamek T) i odpowiednio - rozkurcz komór.
 • Autonomiczny układ nerwowy unerwia serce.
 • Nerwy, które obsługują układ bodźcotwórczy serca są zdecydowanie liczniejsze niż nerwy, które docierają do mięśnia sercowego.

Powiązane Produkty

CARDIOforce 30 kapsułek
63,80 zł

CARDIOforce 30 kapsułek

CARDIOforce jest suplementem przeznaczonym dla psów i kotów z objawami niewydolności mięśnia sercowego. Poprzez unikalny...

CardioVet
97,40 zł

CardioVet

Preparat wspomagający jest przeznaczony dla psów z niewydolnością mięśnia sercowego, spowodowaną kardiomiopatią rozstrze...

CardioDol
48,70 zł

CardioDol

CardioDol to preparat wspomagający funkcje serca w przypadku chronicznej niewydolności krążenia. Składniki preparatu kor...