Objaw ogólny - wielomocz i wzmożone pragnienie

Właściciel zwierzęcia bardzo często myli wielomocz i wzmożone pragnienie z częstomoczem lub nietrzymaniem moczu.

Data publikacji: 03/03/2023

Całkowita zawartość wody w organizmie wynosi ok. 60% masy ciała u dorosłych zwierząt z prawidłową budową ciała. Woda ta znajduje się w przestrzeni wewnątrzkomórkowej (ok. 40% masy ciała) i zewnątrzkomórkowej (ok. 20% masy ciała). Płyn zewnątrzkomórkowy to składowa płynu śródmiąższowego (ok. 15% masy ciała) i płynu wewnątrznaczyniowego (ok. 5% masy ciała). Płyn wewnątrznaczyniowy jest płynem najbardziej podatnym na nagłe przyrosty objętości i/lub nagłe straty.


DEFINICJE

 • Wielomocz (poliuria) - dobowa produkcja moczu, która przekracza 50 ml/kg m.c..
 • Wzmożone pragnienie (polidypsja) - pobieranie wody w ilości większej niż 100 ml/kg m.c. na dobę.


PATOFIZJOLOGIA

 • Utrzymanie fizjologicznej objętości płynu wewnątrznaczyniowego przez organizm jest niezbędne, aby utrzymać ciśnienie, które pozwala na krążenie krwi z serca do tkanek i z powrotem do serca.
 • Odwodnienie to zmniejszenie objętości całej wody, która znajduje się we wszystkich przestrzeniach wodnych w organizmie.
 • Hipowolemia i hiperwolemia dotyczą wyłącznie przestrzeni wewnątrznaczyniowej.
 • Woda zawarta w organizmie może przemieszczać się pomiędzy przestrzeniami - wewnątrznaczyniową, śródmiąższową i wewnątrzkomórkową - dla utrzymania odpowiedniej objętości płynów w naczyniach krwionośnych.
 • Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu komórek mogą zachodzić wszelkie procesy metaboliczne.
 • Pragnienie to apetyt na wodę, regulowany przez ośrodek pragnienia znajdujący się w podwzgórzu.
 • Nadmierne straty wolnej wody następują często przy biegunce, zianiu towarzyszącemu schorzeniom układu oddechowego i/lub wielomoczu.
 • Procesy, które bilansują gospodarkę wodną w nerkach kontrolowane są przez ADH - hormon antydiuretyczny.
 • Wzmożone pragnienie i nie towarzyszący temu wielomocz powoduje obrzęk tkanki śródmiąższowej przez nadmiar płynu w przestrzeni wewnątrznaczyniowej.
 • Przy nadmiernych stratach wody, które przekraczają ilość wody przyswajanej - zmniejsza się całkowita zawartość wody w organizmie, czego konsekwencją jest odwodnienie tkanek i upośledzenie metabolizmu wewnątrzkomórkowego.
 • W warunkach fizjologicznych ilość wody pobieranej musi być zrównoważona z rozmiarem straty płynów.


PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Na podstawie wywiadu odróżnia się poliurię/polidypsję od dysurii (bolesne oddawanie moczu, kropelkowanie, przerywany strumień), częstomoczu i nietrzymania moczu.
 • Najlepszą metodą określającą poliurię jest oznaczenie ciężaru właściwego moczu.
 • Ważne są pytania nt. częstotliwości i pozycji oddawania moczu przez zwierzę, objawów parcia przy mikcji i wyglądu moczu.
 • Zwierzę z wielomoczem - prawidłowa pozycja do oddawania moczu, zachowanie zdolności do świadomego rozpoczynania i przerywania mikcji w trakcie spaceru.
 • Zwierzę z dysurią - trudność w oddawaniu moczu, zmieniona barwa moczu (ciemna lub czerwona).
 • Zwierzę z nietrzymaniem moczu - prawidłowe oddawanie moczu na spacerze; w innych sytuacjach, nieświadome kropelkowanie bez przyjmowania pozycji do mikcji.


BADANIA LABORATORYJNE

 • badanie morfologiczne krwi,
 • oznaczenie profilu biochemicznego surowicy,
 • przeprowadzenie ogólnego badania moczu z posiewem moczu i antybiogramem,
 • u kotów - oznaczenie tyroksyny.


BADANIE RADIOLOGICZNE I ULTRASONOGRAFICZNE JAMY BRZUSZNEJ

 • Badania obrazowe jamy brzusznej mają kluczowe znaczenie w ocenie budowy nerek.


Dodatkowo, w przypadku nadal nieustalonej przyczyny poliurii/polidypsji - przeprowadza się test odstawienia wody prosty lub zmodyfikowany (wydłużony i postępujący) i test reakcji na podanie egzogennego ADH.

Powiązane Produkty

L-Methiocid 120 kapsułek
100,90 zł

L-Methiocid 120 kapsułek

L-Methiocid to preparat zawierający L-metioninę, aminokwas siarkowy, który pomaga rozpuszczać istniejące kryształy struw...

4T Veterinary Diet URINARY CAT 6 kg
205,70 zł

4T Veterinary Diet URINARY CAT 6 kg

Dieta weterynaryjna Urinary Cat zapewnia odpowiednie żywienie kotów z chorobami dolnych dróg moczowych. Smakowita i zbil...

UrinoDol 60 tabletek
43,10 zł

UrinoDol 60 tabletek

UrinoDol to preparat dla psów, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i ogranicza ponowne tworzenie s...