Objaw ogólny - brak łaknienia i wzmożony apetyt cz. II

Brak łaknienia tłumaczymy jako brak zainteresowania pokarmem - patologiczny brak uczucia głodu. Może być on całkowity lub częściowy, patologiczny, fizjologiczny albo też psychogenny.

Data publikacji: 24/02/2023

Różne procesy chorobowe zachodzące w organizmie hamują lub ograniczają aktywność ośrodka głodu albo stymulują aktywność ośrodka sytości.


PATOFIZJOLOGIA

 • Wiele zaburzeń i chorób skutkuje brakiem łaknienia.
 • Mechanizmy neurologiczne, endokrynologiczne i mechaniczne, które kontrolują uczucie głodu i pobierania pokarmu - są w takich sytuacjach zaburzone.


KLASYFIKACJA PRZYCZYN BRAKU ŁAKNIENIA

(podział sztuczny umożliwiający logiczne odszukanie przyczyny braku łaknienia)

PIERWOTNY BRAK ŁAKNIENIA:

 • zaburzenia neurologiczne (zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe - obrzęk mózgu, wodogłowie; ból wewnątrzczaszkowy; choroby podwzgórza - nowotwór, zakażenie, uraz),
 • zaburzenia psychogenne (brak łaknienia psychiczny; mało smakowita dieta; stres; zmiany rytmu życia lub zmiany otoczenia),
 • utrata węchu;

WTÓRNY BRAK ŁAKNIENIA:

 • ból (jamy brzusznej; klatki piersiowej; układu mięśniowo-szkieletowego; układu moczowo-płciowego),
 • choroby narządów jamy brzusznej (powiększenie lub rozciągnięcie błon surowiczych; zapalenie; nowotwory),
 • substancje toksyczne (egzogenne - leki, trucizny; endogenne - wynikające z niewydolności narządów; endotoksyny; pirogeny - gorączka),
 • zaburzenia endokrynologiczne (niedoczynność kory nadnerczy; hiperkalcemia),
 • nowotwory niezależnie od lokalizacji,
 • choroby zakaźne,
 • różne (niewydolność serca; niedożywienie z kwasicą; choroba lokomocyjna; wysoka temperatura otoczenia; choroby autoimmunologiczne);

RZEKOMY BRAK ŁAKNIENIA (PSEUDOANOREKSJA):

 • zaburzenia w jamie ustnej (złamanie zęba lub ropnie okołozębowe; ciało obce; zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła, zapalenie migdałków podniebiennych),
 • porażenie nerwu podjęzykowego,
 • porażenie gałęzi żuchwowej nerwu trójdzielnego,
 • złamania lub przemieszczenia kości żuchwy, lub szczęki,
 • choroby zagałkowe (ropień; zapalenie; nowotwór),
 • ślepota,
 • zapalenie przełyku,
 • tężec,
 • zapalenie mięśni żuchwowych.


PIERWOTNY BRAK ŁAKNIENIA

 • Rozwija się on w efekcie bezpośredniego działania procesu chorobowego w ośrodkach, które mają główny wpływ na procesy neurologiczne odpowiedzialne za pobieranie pożywienia.
 • Zniszczenie ośrodka głodu w efekcie doprowadzi do całkowitego braku łaknienia.
 • Ten rodzaj zaburzenia występuje stosunkowo rzadko.
 • Do wykrycia konieczne jest przeprowadzenie badania neurologicznego.
 • Zaburzenia psychogenne u zwierząt, mające wpływ na ten rodzaj braku łaknienia - są zdecydowanie trudniejsze w rozpoznaniu niż u ludzi.
 • Psychiczny brak łaknienia nie występuje u małych zwierząt.
 • Strach, niepokój, osowiałość mają również wpływ na tego rodzaju problem.
 • Dodatkowo, zmiany w środowisku życia - problem widoczny szczególnie u kotów.
 • Silny ból blokujący aktywność ośrodka głodu oddziałuje także na zaburzenia w pobieraniu pokarmu.
 • Ból wewnątrzczaszkowy tj. ból głowy ma tutaj najważniejsze znaczenie.
 • Podaż środków przeciwbólowych u pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego może w pewnym stopniu poprawić apetyt.


WTÓRNY BRAK ŁAKNIENIA

 • Choroby wywołujące ten rodzaj braku łaknienia rozwijają się poza mózgiem.
 • Wpływają one na neurologiczne i endokrynologiczne mechanizmy kontrolujące odczucie głodu.
 • Konsekwencją braku łaknienia są wymioty i nudności.
 • Ból blokuje odczuwanie głodu.
 • Hamuje neuronalną stymulację ośrodka łaknienia.
 • Zaburzenia w jamie brzusznej hamują łaknienie i prowadzą ostatecznie do wymiotów.
 • Procesy zapalne toczące się w każdym narządzie jamy brzusznej, jamie miednicy lub otrzewnej trzewnej prowadzą do blokowania ośrodka głodu.
 • Najczęstszymi przyczynami tego problemu niezwiązanymi z wymiotami są choroby zapalne wątroby, trzustki, żołądka, jelit cienkich i nerek.
 • Końcowy etap ciąży, czy ropomacicze też powodują zahamowanie aktywności ośrodka głodu.
 • Toksyny działające dwukierunkowo na brak łaknienia - bezpośrednio wpływając na aktywność ośrodka łaknienia oraz pośrednio, uszkadzając narządy jamy brzusznej i prowadząc do ich zapalenia, niewydolności, czy martwicy.
 • Endogenne produkty uboczne metabolizmu, jak mocznica przy niewydolności nerek, ketoza powodowana niedoborem insuliny lub hiperamonemia przy niewydolności wątroby - stanowią poważne przyczyny braku łaknienia.
 • Brak łaknienia jest bardzo częstym objawem towarzyszącym gorączce, wywołanej chorobami bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi, czy autoimmunologicznymi.
 • Niedobór glikokortykosteroidów przy niedoczynności nadnerczy, choroba Addisona lub hiperkalcemia jako przykłady zaburzeń endokrynologicznych również hamują odczucie głodu.
 • Choroby nowotworowe bardzo poważnie zaburzają mechanizmy regulujące pobieranie pokarmu.
 • Na objaw braku łaknienia wpływ mają także pozostałe przyczyny, do których zaliczymy niewydolność serca, chorobę lokomocyjną, długotrwałe niedożywienie z ketozą, czy też chorobę ucha wewnętrznego.
 • Sama utrata węchu, choć rzadko spotykana - też stanowi przyczynę ww. zaburzenia.


RZEKOMY BRAK ŁAKNIENIA (PSEUDOANOREKSJA)

 • Choroby zakwalifikowane do tej kategorii nie blokują w sposób bezpośredni chęci na pobieranie pokarmu, żucie lub przełykanie, ale je uniemożliwiają.
 • Te zaburzenia są na tyle bolesne, że mimo odczucia głodu zwierzę nadal nie pobiera pożywienia.
 • Podczas badania klinicznego można rozpoznać wiele przyczyn pseudoanoreksji - uważne badanie głowy, jamy ustnej i gardła przy pobieraniu pokarmu (badanie palpacyjne mięśni żwaczy, choroby zębów, obecność ciała obcego, zapalenie jamy ustnej, porażenie nerwu podjęzykowego).
 • Trudności w połykaniu, czyli dysfagia lub ulewanie mogą wskazywać na choroby gardła i przełyku.
 • Jeśli nie stwierdza się żadnych nieprawidłowości przy badaniu głowy i jamy ustnej, dalsze badanie palpacyjne skierowane jest na jamę brzuszną.
 • Postępowanie diagnostyczne rozszerza się o badanie morfologiczne krwi, biochemiczne surowicy i ogólne badanie moczu.
 • Dodatkowo, przeprowadza się badanie neurologiczne, a ostatecznie - rozważa występowanie zaburzeń psychogennych.

Powiązane Produkty

BOZITA ORIGINAL BEZ PSZENICY kurczak 1,1 kg
20,20 zł

BOZITA ORIGINAL BEZ PSZENICY kurczak 1,1 kg

Karma bez pszenicy dla dorosłych psów wszystkich ras i normalnym poziomie aktywności, ze świeżym kurczakiem. S...

Produkt niedostępny
BOZITA LIGHT BEZ PSZENICY kurczak 2,4 kg
63,70 zł

BOZITA LIGHT BEZ PSZENICY kurczak 2,4 kg

Karma bez pszenicy dla dorosłych psów wszystkich ras o niskim poziomie aktywności lub psów z nadwagą, ze świeżym kurczak...

Produkt niedostępny
BOZITA ORIGINAL kurczak 3,5 kg
58,30 zł

BOZITA ORIGINAL kurczak 3,5 kg

Karma dla dorosłych psów wszystkich ras, o normalnej aktywności, ze świeżym kurczakiem. Zawierająca odpowiednio zbilanso...

Produkt niedostępny