Zatrucia - zatrucie aspiryną

Działanie toksyczne aspiryny prowadzi do supresji (tj. stłumienia) szpiku kostnego, hamowania agregacji płytek krwi, owrzodzenia żołądka, toksycznego zapalenia wątroby, niewydolności nerek oraz kwasicy metabolicznej.

Data publikacji: 14/10/2022

Zatrucie aspiryną u kotów ma dużo bardziej cięższy przebieg niż u psów. Do wydalenia aspiryny z organizmu potrzebna jest wysoka aktywność enzymu - glukuronozylotransferazy. U kotów aktywność tego enzymu jest obniżona, stąd samo zatrucie jest niejako konsekwencją braku możliwości przemetabolizowania i wydalenia substancji.


Źródła

 • wiele różnych preparatów z zawartością kwasu salicylowego.


Dawki toksyczne

 • psy - 50 mg / kg / dzień
 • koty - 25 mg / kg / dzień


Wywiad

 • kontakt zwierzęcia z substancją.


Objawy kliniczne

OSTRE:

 • rozwijają się zazwyczaj w czasie 4-6 godz.,
 • jadłowstręt, depresja, hipertermia,
 • wymioty (możliwe fusowate),
 • tachypnoe (przyspieszenie częstotliwości oddechów),
 • ostra niewydolność nerek,
 • niezborność, osłabienie, śpiączka, śmierć.

PRZEWLEKŁE:

 • przy długotrwałych powtórzeniach zatrucia - możliwe wrzody żołądka i perforacji,
 • toksyczne zapalenie wątroby,
 • supresja szpiku kostnego (klinicznie widoczna jako niedokrwistość).


Badania laboratoryjne

 • oznaczenie stężenia aspiryny we krwi,
 • ocena poziomu salicylanów w osoczu,
 • gazometria krwi,
 • profil biochemiczny surowicy.


Wykluczenie innych chorób o podobnych objawach (rozpoznanie różnicowe):

 • zatrucia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
 • ostra niewydolność nerek.


Rokowanie

 • przy leczeniu rozpoczętym przed rozwinięciem się poważnej kwasicy - korzystne,
 • przy odwodnieniu - niepomyślne,
 • przy śpiączce - niepomyślne,
 • przy supresji szpiku kostnego - niepomyślne,
 • przy toksycznym zapaleniu wątroby - niepomyślne.


Leczenie zależne od oceny sytuacji.

Wywołanie wymiotów.

Płukanie żołądka.

Podanie węgla aktywowanego.

Podanie środków przeczyszczających - po 30 min od podania węgla aktywowanego.

Wlewki doodbytnicze.


Pamiętaj!

Lekarz weterynarii ma obowiązek poinformować Cię o rokowaniach i kosztach leczenia.

Twój obowiązek - świadomie pytać, prosić o wytłumaczenie wszystkiego, co jest niejasne, niezrozumiałe.

Kontakt lekarz - właściciel to pomoc dla zwierzęcia.

Powiązane Produkty

ORALADE HYDRATE+
162,40 zł

ORALADE HYDRATE+

Oralade Hydrate+ to płynna mieszanka hypotoniczna dla psów, szybko uzupełniająca organizm w konieczne minerały, prebioty...

ORALADE+ GI SUPPORT
184,60 zł

ORALADE+ GI SUPPORT

Oralade+ GI Support to płynna mieszanka dla psów i kotów, szybko uzupełniająca organizm w konieczne elektrolity, am...

ORALADE+ RF SUPPORT
145,99 zł

ORALADE+ RF SUPPORT

Oralade+ RF Support to płynna mieszanka dla kotów, szybko uzupełniająca organizm w konieczne aminokwasy, elektrolit...